Uppföljning

Du måste fylla i din e-post eller ditt användarnamn för att vi ska kunna veta vem som svarar.
AUDIT

Här är ett antal frågor om Dina alkoholvanor. Vi är tacksamma om Du besvarar dem så noggrant och ärligt som möjligt genom att markera det alternativ som gäller för Dig.

Med ett "glas" menas:

exempel glas

Har en släkting eller vän, en läkare (eller någon annan inom sjukvården) oroat sig över Ditt drickande eller antytt att Du borde minska på det?

icd

Dessa sex frågor beskriver olika satt på vilket alkoholproblem kan yttra sig. Frågorna gäller hur det sett ut for dig under de senaste 12 månaderna.

Alkoholkonsumtion

Syftet med det här formuläret är få en bild av vilken mängd alkohol du har druckit och mönstret i drickandet under de senaste fyra veckorna.

INSTRUKTIONER
1. Ta fram din egen almanacka, dagbok eller liknande.
2. Börja med att notera minnesvärda händelser de senaste fyra veckorna. Det kan vara helgdagar, fester, födelsedagar, resor, något som inträffade på jobbet, speciella evenemang (t ex konserter, fotbollsmatcher) etc.
3. Med hjälp av dessa händelser är det sedan lättare att komma ihåg när, hur och hur mycket alkohol du druckit.
4. Ta en vecka i taget och försök komma ihåg vilka dagar du druckit alkohol och mängden räknat i glas (i figuren nedan finns exempel på vad som motsvarar 1 glas). Skriv i för varje dag hur många glas du druckit. Det är viktigt att alla rutor fylls i (de dagar du inte druckit skriver du 0).
5. Ibland underlättar det att börja med den senaste hela kalenderveckan, dvs. måndag till söndag (längst ner). Gå därefter bakåt en vecka i taget.

Obs! Skriv endast siffror i fälten nedan, motsvarande de antal glas som du har druckit.

Fyra veckor sedan
Tre veckor sedan
Två veckor sedan
Förra veckan
HADS

Läs igenom varje påstående och ringa in det alternativ som bäst beskriver hur du har känt dig den senaste veckan. Fundera inte för länge över dina svar; din spontana reaktion inför varje påstående är förmodligen mer korrekt än ett svar som du tänkt på länge.

Fysisk hälsa

Eq5d Hälsoenkät

Markera, genom att klicka i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst beskriver ditt hälsotillstånd i dag.

Din hälsa idag

Vi vill veta hur bra eller dålig din hälsa är IDAG.

  • Den här skalan är numrerad från 0 till 100.
  • 100 är den bästa hälsa du kan tänka dig.
  • 0 är den sämsta hälsa du kan tänka dig.
  • CSQ 8
    Markera det svar som bäst överensstämmer med din uppfattning om den behandling du fått.

    Vertikala flikar