Anmälan

Alkoholproblem (AUDIT): 

Formuläret ger en bild av konsumtionen och problematikens svårighetsgrad. Om man som kvinna ligger på 14-17 poäng och som man 16-19 poäng har man problematiska alkoholvanor som det är värdefullt att komma till rätta med. Vid högre poäng är problemen än större.

Din AUDIT poäng är 26

Jämför AUDIT: 

Under 2008-2010 så besvarades AUDIT frågorna av 2000 personer som motsvarar svenska befolkningen.

Alkoholberoende: 

Beroende medför att man inte längre klarar av att helt styra intaget av alkohol. Inom sjukvården används ofta diagnosmanualen ICD-10. Den anger 6 kriterier för vad som är alkoholberoende. Dessa återspeglar olika typer av problem som kan uppkomma vid alkoholkonsumtion, exempelvis starkt begär, ”sug”, eller att man inte kan kontrollera hur mycket man dricker. Ju fler kriterier man uppfyller, desto mer uttalat är beroendet. För att få diagnosen alkoholberoende krävs minst tre kriterier. Du har svarat ja på 4 kriterier.

Jämför beroende: 

I en stor svensk undersökning (Andreasson 2013) så besvarade nästa 15000 personer ur svenska befolkningen frågor om beroende. 25% svarade ja på minst en fråga. Nedan kan du se hur många som svarade ja på de olika frågorna

Druckit mer alkohol än avsett 18,3%
Fortsatt dricka trots problem 5,6%
Försökt minska ner sin alkoholkonsumtion 3,3%
Tillbringat mycket tid åt att dricka alkohol eller återhämta sig 3,1%
Tolerans (druckit mer för att få samma effekt) 3,0%
Abstinens (tex skakig, svettats eller oro efter man slutat) 2,3%
Avstått från andra aktiviteter pga alkohol 1,8%