Välkommen

Många människor dricker lite för mycket alkohol utan att de har fått några stora problem. Men precis som med tobaksrökning eller dåliga matvanor så hänger dina alkoholvanor ihop med ditt hälsotillstånd och kan påverka eventuella hälsoproblem.

Om du dricker lite för mycket alkohol kan du relativt enkelt få en bättre hälsa och ökat välmående genom att dricka lite mindre.

I det här projektet som drivs av ett antal utvalda vårdcentraler och forskare på Karolinska Institutet kan du få:
- hjälp att bedöma dina alkoholvanor
- expertråd om hur du kan förändra dem

Sidor