Välkommen till första veckan

Välkommen som användare av det internetbaserade programmet om alkohol och hälsa. Vi rekommenderar att du jobbar med ungefär ett uppdrag i veckan för att du ska hinna tänka igenom innehållet och prova att använda dig av det i din vardag.

Här på startsidan får du information om vad du ska jobba med. Du kommer att få meddelande via epost till den adress som du har registrerat dig med. (Om du behöver uppdatera din epost så kan du göra det under konto.)

Börja gärna med att läsa introduktionen här: https://www.alkoholohalsa.se/introduktion

Den första veckan så kommer du att jobba med uppdraget som handlar om dina motiv för att förändra dina alkoholvanor. Du hittar uppdragen under menyfliken Uppdrag.

Sidor