Välkommen till femte veckan

Du bör nu ha gjort en stor del av programmet, har du tittat på din utveckling sedan starten? Titta på dina genomförda uppdrag och klicka runt så kan du få se vad du skrivit om under programmets gång. I din statistik som finns i kalendern kan du se när det varit svårt och kanske inte fungerat så bra, men, ännu viktigare egentligen, du kan också se när det du gjort har fungerat och du har kunnat hålla dig till ditt mål.

Tanken är att du under denna period jobbar vidare med att identifiera dina risksituationer och hitta alternativa sätt att hantera dessa situationer utan att dricka mer än du har som målsättning. Har du provat att göra de olika delavsnitt som finns under uppdrag 4? Om inte så rekommenderar vi att du passar på att i alla fall läsa igenom dem för att se om du kan hitta något som du kan ha nytta av.

Sidor