Välkommen

Många människor dricker lite för mycket alkohol utan att de har fått några stora problem. Men precis som med tobaksrökning eller dåliga matvanor så hänger dina alkoholvanor ihop med ditt hälsotillstånd och kan påverka eventuella hälsoproblem.

Om du dricker lite för mycket alkohol kan du relativt enkelt få en bättre hälsa och ökat välmående genom att dricka lite mindre.

I det här projektet som drivs av ett antal utvalda vårdcentraler och forskare på Karolinska Institutet kan du få:
- hjälp att bedöma dina alkoholvanor
- expertråd om hur du kan förändra dem

Så här går studien till:

Vid anmälan får du svara på ett antal frågeformulär och om du inkluderas i studien lottas du till antingen internet-KBT(iCBT) plus sedvanlig behandling på vårdcentralen eller endast sedvanlig behandling på vårdcentralen.

Du blir inom några dagar uppringd av koordinator Ellen och får lämna blodprover samt bokas på en tid till läkaren på aktuell vårdcentral. Tillsammans lägger du och läkaren upp en behandlingsplan utifrån dina önskemål och behov. Hälften av de som är med i studien deltar även i en internet behandling som pågår ca 2 månader.

Vi kommer efter 3 månader och 12 månader följa upp detta med frågeformulär och labprover. Du kommer inför det att få en påminnelse via mail.

I studien undersöker vi om tillägg av internet behandlingen är mer effektiv än sedvanlig behandling av alkoholberoende. OM så är fallet så kan en kostnadseffektiv behandling som är lätt att administrera bli möjlig att erbjuda för personer med alkoholberoende i primärvården.

Anmälan är nu stängd.

Vårdcentraler som medverkar just nu är:
Axelsberg, Boo, Enebyberg, Gröndal, Gärdet, Liljeholmen, Rudan, Sjöstadsdoktorn, St Erik, Stocksund, Stuvsta och To Care.